SSUK-NyheterOBS!

Styrelseprotokollen från rasklubbarna skickas i fortsättningen till:

protokoll@ssuk.se


____________________________________


Kishu ny ras hos oss!