Kommitéer och funktionärer

Kommitéer och funktionärer

Arkivkommitén


Eva Ohlsson,  Sammankallande

Lena Björklund

Domar- och Standardkommitén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Jonas Öhrn

Karin Sjöholm Östlund, Adjungerad

Hemsida och sociala media


Torsten Hagsäter, Sammankallande


Rasklubbskommitén


Jonas Öhrn, Sammankallande

Carina Lundgren

Daniel Grankvist, Adjungerad

Avelskommitén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Eva Ohlsson

Eva Kovac

Domarkonferenskommitén


Monica Ekman,  Sammankallande

Carina Lundgren

Eva Ohlsson

Informationskommitén


Torsten Hagsäter, Sammankallande

Lena Björklund


Utställningskommitén


Carina Lundgren, Sammankallande

Eva Kovac

Lena Björklund

Monika Pettersson

Karin Sjöholm Östlund, Katalog PC