Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

Senaste Nytt:

 

Styrelsekonferens 24 april 2021

Inbjudan  den 24 april 2021 .Tanken är att vara utomhus någonstans i Götaland. Mer info kommetr senare. Vi kommer då att ta upp BPH för våra raser.

Styrelsen SSUK

 

 

 

 

Insänt av Norsk Buhund Ringen Höstutmaningen! Läs vidare i "SSUK- Nyhetsblogg" i "Från Rasklubbar" 2020-10-07

 

Stockholms Hundmässa i december är inställd pga Covid 19

 

   

Vi pausar månadens bild tills nya hemsidan är klar.                                                                                                 
Skicka gärna foto till web@ssuk.se! 
Foton kommer att publiceras senare i nya hemsidan!

Uppge hundens arbetsnamn, ras och ditt namn, skriv månadens bild om du vill ha den som just det, insänt foto räknar vi som godkänd att fritt förfoga över i hemsidan enligt gdpr.
Berätta gärna något om din hund.

________________________________________________________________________________________

Genväg till SSUK Nyhetsblogg

_____________________________________________________

Angående Corona (Covid 19)

                                                                  Alla utställningar under SSUK's regi och underliggande rasklubbar är inställda resten av 2020.

                                                           För aktuell information om utställningar mm logga in på SKK's hemsida: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

 


SSUK

SSUK är en specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 15 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet