Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

SSUK är en ung specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 14 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Utställningskatalog för Sundsvall 12 oktober

Utställningskatalogen för SSUKs utställning i Sundsvall kommer att finnas tillgänglig från klockan 07:00 den 12 oktober, till klockan 24:00 den 19 oktober.

Gå till utställningskatalogen.

Länken här ovanför fungerar bara under den tid katalogen är tillgänglig.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

Nummerlappshållare till salu

Beställ din alldeles egen SSUK nummerlappshållare.