Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

 

Genväg till SSUK Nyhetsblogg

 

Delåterbetalning av anmälningsavgift Eskilstuna!

Som tidigare meddelats betalar SSUK tillbaka 100kr per anmäld hund till Vilsta/ Eslistuna. Många har hört av sig, men det är många som saknas fortfarande. 
Hör du till dem som inte skickat dina uppgifter till kassor@ssuk.se, så ber vi dig skicka in dina uppgifter även konto uppgifter för att kassören ska kunna föra över pengarna. 
Vänligen senast 25 april.

Senaste nytt! 2020-03-27
CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020.

Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Med anledning av detta så är all aktivitet inställt under SSUK regi tom 31 maj  2020 preliminärt, se kalender.
SSUKs styrelse

 

Förklaring till Force Majeure på grund av covid-19?

Besök Svenska Kennelsklubbens Hemsida på www.skk.se skrolla ner så hittar du en utförlig förklaring till varför vi hänvisade till det i samband med att utställningen i Eskilstuna blev inställd.

 


SSUK

SSUK är en ung specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 14 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet