Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

SSUK är en ung specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 14 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

Grillparty i Borås 29 juni

Lördagen den 29 juni, i samband med SSUKs utställning i Borås, bjuder SSUK på grillparty mellan kl 18.00 och 21.00 på Saltemads camping. Alla medlemmar i SSUKs rasklubbar är varmt välkomna, oavsett om man ställer ut på söndagen eller inte. Grillpartyt är gratis, men föranmälan krävs och ska mailas till grillparty@ssuk.se med namn och rasklubb. Sista dag för anmälan till grillpartyt är den 22 juni. Mer information.

Nummerlappshållare till salu

Beställ din alldeles egen SSUK nummerlappshållare.