Start
Grundad 1999 - SKK - FCI

Välkommen till SSUKs hemsida!


Mån bild jan 2020 Grosspitz 2
Mån bild jan 2020 Grosspitz 1
Mån bild jan 2020 Grosspitz  3

 Månadensbild januari 2021

Namn: Basnauz Bernie 8 månader

Ras Grosspitz

Insänt av: Mia Märak Sandström


Sänd gärna bilder till månadens bild till web@ssuk.seSvenska Spets och Urhunds Klubben- SSUK


SSUK är en specialklubb som bildades1999 för vissa raser inom FCI grupp 5.

Klubben håller varje år 4 egna utställningar och de 15 rasklubbarna håller varje år egna specialutställningar.


Alla som är medlemmar i någon av klubbarna som är anslutna till SSUK är också medlemmar i SSUK.

Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på alla SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som hålls innan mars månads utgång varje år.

SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.


Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet