Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

Senaste Nytt:
American Akitas rasspecial sön 23 augusti är inställd pga Covid 19

 

                                                                                                      

Månadens bild Juni 2020 Japansk Spets
Namn Crepello Edgar Dragonheart
Insänt av Lotta Lindecrantz, Dalarna

Skicka gärna foto till web@ssuk.se! Uppge hundens arbetsnamn, ras och ditt namn, skriv månadens bild om du vill ha den som just det, insänt foto räknar vi som godkänd att fritt förfoga över i hemsidan enligt gdpr.
Berätta gärna något om din hund.

________________________________________________________________________________________

Genväg till SSUK Nyhetsblogg

_____________________________________________________

Angående Corona (Covid 19)

                                                                  Alla utställningar under SSUK's regi och underliggande rasklubbar är inställda resten av 2020.

                                                           För aktuell information om utställningar mm logga in på SKK's hemsida: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

 


SSUK

SSUK är en lite äldre specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 14 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet