Välkommen till Svenska Spets- och Urhundklubben

SSUK är en ung specialklubb, som 1999 bildades för vissa raser inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar och de 14 rasklubbarna håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består av medlemmarna i respektive rasklubb. Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads utgång varje år. SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.

Du är välkommen till SSUKs hundägarkonferens i Jönköping lördagen den 27 oktober

Alla ägare och uppfödare av SSUKs raser är välkomna till SSUKs hundägarkonferens 2018! (SKK-medlemskap krävs.)

Föreläsningar av Mervi Kärki och SKK-domare Cindy Pettersson.

Vi bjuder på lunch och kaffe.

Bindande anmälan ska vara SSUKs sekreterare tillhanda senast 15 oktober.

För mer information, se inbjudan och informationsblad.

Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

Nummerlappshållare till salu

Beställ din alldeles egen SSUK nummerlappshållare.