Utställning SSUK Eskilstuna 2020-03-15

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag till reducerad avgift är den 15 februari 2020.

Sista anmälningsdag till full avgift är den 29 februari 2020 klockan 12.00.

Utställningsdag

15 mars 2020

Utställningsplats

Eskilstuna

Anmälan

Flera ändringar gäller inom SSUKs utställningsverksamhet från och med utställningsåret 2020. Läs noga igenom sidan Anmälan till SSUKs utställningar.

Anmälan för alla klasser, undantaget veteranklass för hund som senast på utställningsdagen fyller tio år, görs via SKKs tjänst Internetanmälan. Du hittar utställningen under specialklubbsutställningar.

Anmälan till veteranklass för hund som på utställningsdagen är tio år eller äldre (avgiftsbefriad veteranklass) görs via mail. Information om hur anmälan görs finns på sidan Anmälan till SSUKs utställningar.

Domare

Med reservation för ändringar.

Åke Cronander

 • Basenji
 • Chow Chow
 • Japansk Spets
 • Keeshond
 • Thai Ridgeback Dog
 • Volpino Italiano

Nina Karlsdotter

 • Akita
 • American Akita
 • Canaan Dog
 • Grosspitz
 • Hokkaido
 • Kai
 • Kleinspitz
 • Korea Jindo Dog
 • Mittelspitz
 • Perro sin Pelo del Peru
 • Pomeranian
 • Shikoku
 • Xoloitzcuintle

Hans-Åke Sperne

 • Eurasier
 • Norsk Buhund
 • Norsk Lundehund
 • Shiba

Anmälningsavgifter

Anmälan till reducerad avgift, senast 15 februari 2020

 • Valpklass 4-6 mån 150 kr/hund inofficiell klass
 • Valpklass 6-9 mån 150 kr/hund inofficiell klass
 • Juniorklass 300 kr/hund
 • Unghundsklass 300 kr/hund
 • Öppenklass 300 kr/hund
 • Championklass 300 kr/hund
 • Veteran upp till 10 år 200 kr/hund
 • Veteran på 10 år eller äldre 0 kr/hund gratis!

Anmälan till full avgift, senast 29 februari 2020

 • Valpklass 4-6 mån 250 kr/hund inofficiell klass
 • Valpklass 6-9 mån 250 kr/hund inofficiell klass
 • Juniorklass 400 kr/hund
 • Unghundsklass 400 kr/hund
 • Öppenklass 400 kr/hund
 • Championklass 400 kr/hund
 • Veteran upp till 10 år 300 kr/hund
 • Veteran på 10 år eller äldre 0 kr/hund gratis!