Utställning SSUK Sundsvall 2019-10-12

Sista anmälningsdag

12 september 2019

Anmälan stänger klockan 20:00.

Utställningsdag

12 oktober 2019

Utställningsplats

Sundsvall

Anmälan

Anmälan till utställningen görs antingen via anmälningsformuläret på SSUKs hemsida, eller via SKKs tjänst Internetanmälan.

På Internetanmälan hittar du utställningen under specialklubbsutställningar efter att du valt din ras.

För att använda Internetanmälan krävs att du är medlem i någon av SSUKs rasklubbar som har medlemshantering via SKK centralt då du behöver ett medlemsnummer i SKK, eller är utländsk utställare. Avgiftsbefriad veteranklass samt flerhundsrabatt kan av tekniska skäl inte hanteras via Internetanmälan. Om något av detta gäller dig och din anmälan, använd istället anmälningsformuläret på SSUKs hemsida.

Domare

Med reservation för ändringar.

Johan Andersson

 • Basenji
 • Japansk spets
 • Pomeranian

Karin Sjöholm Östlund

 • Akita
 • American akita
 • Hokkaido
 • Kai
 • Keeshond
 • Norsk buhund
 • Norsk lundehund
 • Perro sin Pelo del Peru
 • Thai ridgeback dog
 • Xoloitzcuintle

Marianne Holmli

 • Canaan dog
 • Chow chow
 • Eurasier
 • Grosspitz
 • Kleinspitz
 • Korea jindo dog
 • Mittelspitz
 • Shiba
 • Volpino Italiano

Anmälningsavgifter

 • Valpklass 4-6 mån 160 kr/hund inofficiell klass
 • Valpklass 6-9 mån 160 kr/hund inofficiell klass
 • Juniorklass 330 kr/hund
 • Unghundsklass 330 kr/hund
 • Öppenklass 330 kr/hund
 • Championklass 330 kr/hund
 • Veteran upp till 10 år 230 kr/hund
 • Veteran över 10 år 0 kr/hund gratis!

Från och med tredje hunden i officiell klass gäller flerhundsrabatt: halva anmälningsavgiften för ytterligare hundar. Läs mer, inklusive vilka krav som gäller för att hundarna ska vara berättigade till flerhundsrabatt och hur du räknar, på sidan om flerhundsrabatt.

För att anmäla flera hundar till samma utställning så skickar du formuläret flera gånger.

Betalning

Betalning görs till SSUKs konto för utställning. Ange alltid på inbetalningen vilken utställning du betalar in för samt hundens/hundarnas fullständiga registreringsnummer. Om dessa uppgifter saknas kanske vi inte kan knyta din betalning till din anmälan.

Observera att anmälningsavgiften måste vara bokförd på SSUKs konto senast den tredje bankdagen efter din anmälan för att din anmälan ska vara giltig.