Utställning SSUK Eskilstuna 2019-03-09

Sista anmälningsdag

9 februari 2019

Anmälan stänger klockan 20:00.

Utställningsdag

9 mars 2019

Utställningsplats

Eskilstuna

Anmälan

Anmälan till utställningen görs via anmälningsformuläret på SSUKs hemsida.

Domare

Domare Mats Jonsson och vakant pga byte av datum. Rasfördelning publiceras här så fort domare #2 är klar.

Anmälningsavgifter

  • Valpklass 4-6 mån 160 kr/hund inofficiell klass
  • Valpklass 6-9 mån 160 kr/hund inofficiell klass
  • Juniorklass 330 kr/hund
  • Unghundsklass 330 kr/hund
  • Öppenklass 330 kr/hund
  • Championklass 330 kr/hund
  • Veteran upp till 10 år 230 kr/hund
  • Veteran över 10 år 0 kr/hund gratis!

Från och med tredje hunden i officiell klass gäller flerhundsrabatt: halva anmälningsavgiften för ytterligare hundar. Läs mer, inklusive vilka krav som gäller för att hundarna ska vara berättigade till flerhundsrabatt och hur du räknar, på sidan om flerhundsrabatt.

För att anmäla flera hundar till samma utställning så skickar du formuläret flera gånger.

Betalning

Betalning görs till SSUKs konto för utställning. Ange alltid på inbetalningen vilken utställning du betalar in för samt hundens/hundarnas fullständiga registreringsnummer. Om dessa uppgifter saknas kanske vi inte kan knyta din betalning till din anmälan.

Observera att anmälningsavgiften måste vara bokförd på SSUKs konto senast den tredje bankdagen efter din anmälan för att din anmälan ska vara giltig.