Flerhundsrabatt på SSUKs utställningar

På SSUKs utställningar tillämpas flerhundsrabatt. Flerhundsrabatten innebär att om du anmäler tre eller fler hundar i officiell klass, så betalar du en reducerad anmälningsavgift för alla hundar i officiell klass utom två.

Det är bara hundar som anmäls i officiell klass som berättigar till och kan få flerhundsrabatt. Valpklasser vare sig berättigar till eller får flerhundsrabatt! Samtliga anmälda hundar måste ha samma ägaruppgifter hos SKK för att berättiga till flerhundsrabatt.

När du anmäler flera hundar som berättigar till flerhundsrabatt, betala gärna anmälningsavgiften för samtliga hundar samtidigt.

Rasklubbsutställningar

På rasklubbarnas utställningar gäller de anmälningsavgifter som anges av rasklubbarna.

Det är varje enskild rasklubb som beslutar om vilka avgifter som ska gälla på deras utställningar, om flerhundsrabatt tillämpas och i så fall hur den beräknas.

Hur räknar jag?

Skriv först upp hundarna efter vilken klass de är anmälda i. Först skriver du hundar som anmäls i valpklasser (4-6 samt 6-9 månader), därefter officiella klasser med full anmälningsavgift (juniorklass, unghundsklass, öppenklass, championklass), därefter veteranklass med reducerad avgift (veteranklass 8-10 år), därefter avgiftsbefriad veteranklass (veteranklass 10 år och äldre).

För valparna betalas redan en reducerad avgift, så de hoppar du över. De två därefter första hundarna ska du betala ordinarie anmälningsavgift för, oavsett vad den ordinarie anmälningsavgiften är för den hunden. För alla hundar därefter ska du betala halva anmälningsavgiften jämfört med om du bara hade anmält just den hunden till utställningen.

Men på nummerlappen står...?

Av tekniska skäl står alltid den ordinarie avgiften som betald på nummerlappen om du betalat in rätt belopp, även om du har rätt till flerhundsrabatt på den hunden och har betalat in avgift beräknad på flerhundsrabatt.

Om det på nummerlappen inte står något restbelopp angivet så har du betalat in rätt.

Exempel

För beräkning av beloppen i de här exemplen så har vi räknat på en full anmälningsavgift på 330 kronor per hund. Kontrollera alltid grundavgifterna på informationssidan för utställningen ifråga innan betalning, så att du räknar på rätt belopp! Det spar tid för både dig och oss.

Fyra valpar

Valpar ingår inte i flerhundsrabattberäkningen, och du ska därför betala ordinarie anmälningsavgift för samtliga. Totalt att betala blir 160 + 160 + 160 + 160 = 640 kronor.

Två vuxna i ökl, två valpar i valpkl

Skriv först valparna, därefter de vuxna hundarna. Hoppa över alla valpar så blir det två hundar kvar i officiell klass.

För alla hundar betalas ordinarie avgift, eftersom det bara är från tredje hunden i officiell klass som du har rätt till flerhundsrabatt.

För valparna betalas 160 kr/hund och för de vuxna betalas 330 kr/hund. Totalt att betala blir 160 + 160 + 330 + 330 = 980 kronor.

En vuxen i ökl, en veteran 9 år och en veteran 11 år

I det här fallet skriver du lättast hundarna i stigande ålder: vuxen, veteran 9 år, veteran 11 år.

För hunden som går i öppenklass samt hunden på 9 år betalar du ordinarie avgift (330 respektive 230 kronor).

För veteraner över tio år betalas ingen anmälningsavgift.

Du ska alltså betala anmälningsavgift för två hundar, en ökl och en vetkl. Totalt att betala blir 330 + 230 = 560 kronor.

En vuxen i ökl, två veteraner 9 år

Skriv först den vuxna hunden, därefter veteranerna.

För den vuxna hunden samt en av veteranerna betalar du ordinarie avgift (330 respektive 230 kronor). För den andra av veteranerna betalar du halv avgift, 230 ÷ 2 = 115 kronor.

Totalt att betala blir 330 + 230 + 230÷2 = 675 kronor.

Fyra vuxna i officiella klasser, inte veteranklass

För två av hundarna betalar du ordinarie avgift (330 kronor per hund). För de andra två betalar du halv avgift (330 ÷ 2 = 165 kronor per hund).

Totalt att betala blir 330 + 330 + 330÷2 + 330÷2 = 990 kronor.