Anmälan till SSUKs utställningar

Mer information om kommande utställningar
Här finns länkar till mer information om de utställningar som du kan anmäla till. Länkarna öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik så att du kan fortsätta fylla i anmälningsformuläret samtidigt.
Utställning
Här väljer du vilken utställning du anmäler dig och din hund till.

Sista anmälningsdag är en månad innan utställningen och på samma dag i månaden som utställningen. Exempel: utställning 15 december, sista anmälan 15 november. Anmälan till SSUKs utställningar stänger klockan 20:00 den dag som är sista anmälningsdag till utställningen.

Anmälningsavgiften måste vara bokförd på SSUKs konto senast den tredje bankdagen efter din anmälan för att din anmälan ska vara giltig.

Observera att nya kontouppgifter gäller för inbetalning av anmälningsavgift från och med 2018!

Hund
Här anger du uppgifter om hunden som du anmäler till utställningen.
Ange hundens registreringsnummer i SKK. Om hunden saknar svenskt registreringsnummer, ange registreringsnumret i hundens hemland. Kopia på stamtavla och registreringsbevis kan i så fall eventuellt behöva skickas till SSUK.
Ange hundens fullständiga namn som det är skrivet i stamtavlan, utan eventuella titlar. Var noga så att stavning och apostrofer blir rätt.
Ange vilken klass hunden tävlar i. Hundens ålder på utställningsdagen avgör vilken eller vilka klasser den har rätt att tävla i.
En hund som är av mätras och som ännu inte är slutmätt, kan anmälas i annan storleksvariant än den som är registrerad hos SKK om hunden ska gå som annan storleksvariant. Välj i fältet ovan om du anmäler hunden i annan storleksvariant än registrerad. Detta gör att hunden hamnar rätt i katalogen från början. Detta gäller endast raserna Kleinspitz, Mittelspitz, Perro sin Pelo del Peru samt Xoloitzcuintle. Mätning av ej slutmätta hundar görs alltid innan bedömningen börjar. Slutmätt hund kan inte flyttas till annan storleksvariant, även om du väljer annat här.
Du kan behöva skicka in hundens registreringsbevis och stamtavla till SSUK innan din hund kan delta på officiell utställning. Här kan du bifoga hundens registreringsbevis och stamtavla direkt till din anmälan. Ta en bild med t.ex. mobilkamera eller scanna in dokumentet på datorn och bifoga. Tänk på att texten måste gå att läsa i bilden. Bilden kan komma att vidarebefodras till SKK för registrering i SKKs stambokregister. Om registreringsbevis och stamtavla behövs men inte bifogas anmälan eller av annat skäl inte är användbar, så kommer vi att kontakta dig. För hund där registreringsbevis och stamtavla behövs måste dessa skickas in innan anmälan är giltig.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Ägare
Här anger du dina uppgifter som ägare till hunden. Skriv bara en persons uppgifter; om hunden har flera ägare, använd fältet "Eventuella ytterligare ägare" längre ner. De uppgifter du fyller i här används om vi behöver komma i kontakt med dig angående din anmälan.
Ange vilken rasklubb du är medlem i. För svensk utställare krävs medlemskap i någon av SSUKs rasklubbar. Om du är medlem i flera rasklubbar inom SSUK, välj en av dem. Kontroll av medlemskap kan komma att göras.
Om du har ett medlemsnummer i SKK centralt (7-11 siffror), ange gärna det här för att underlätta vår hantering. Medlemsnumret hittar du på ditt medlemskort, på din senaste medlemskapsavi från SKK, på baksidan av plastomslaget till Hundsport, eller på baksidan av Hundsport Special. Medlemskap i SKK centralt är inte ett krav för att ställa ut på SSUKs utställningar. Om du saknar medlemsnummer i SKK centralt, lämna detta fält tomt!
Bekräftelse på din anmälan, PM samt nummerlapp skickas till angiven epostadress. Kontrollera noga att du skrivit rätt!
Om hunden har flera ägare så skriver du uppgifterna för övriga ägare här. Om hunden bara har en ägare så lämnar du detta fält tomt. PM och nummerlapp skickas normalt bara till första ägaren till hunden. Alla uppgifter för ytterligare ägare som inte är samma som skrivits in här ovanför måste anges!
Behandling av personuppgifter

SSUK och SKK behandlar uppgifter om dig och din hund i personregister för att administrera din utställningsanmälan samt registrera utställningsresultatet. Vissa uppgifter kommer att publiceras i utställningskatalogen och på Internet samt eventuellt i tidskrifter inom SKK-organisationen. För att kunna anmäla din hund till utställning måste du godkänna detta.

Godkännande av SKKs utställningsregler

För att kunna anmäla din hund till utställning måste du bekräfta att du har läst och förstått SKKs utställningsregler. Dessa finns på SKKs hemsida (länken öppnas i nytt fönster eller ny flik).

Stopp!

Viktigt – läs detta innan du skickar din anmälan!

Innan du skickar in formuläret med din utställningsanmälan, kontrollera en extra gång att alla uppgifter i formuläret är korrekta och att du inte stavat fel någonstans.

För hund som anmäls med felaktiga uppgifter, eller som anmäls i klass den inte har rätt att tävla i på utställningsdagen, kan resultatet komma att strykas!

Information om anmälningsavgift finns på informationssidan för respektive utställning.

Din anmälan är giltig endast om anmälningsavgiften är bokförd på SSUKs konto senast tredje bankdagen efter din anmälan. På inbetalningen ska anges vilken utställning och för varje hund hundens registreringsnummer, samt gärna ras och klass. Om utrymmet på inbetalningen inte räcker till, skriv det som får plats och komplettera med mail till utstallning@ssuk.se. Därutöver krävs för att anmälan ska vara giltig att hunden antingen är stambokförd i SKK, eller att kopia på hundens stamtavla och registreringsbevis skickats till SSUK. (Vi kontaktar dig om din anmälan behöver kompletteras med stamtavla och registreringsbevis och du inte bifogat det här ovanför, eller om den bifogade kopian av någon anledning inte är användbar.)

Du kommer att få en bekräftelse via epost på din anmälan. Om du inte fått bekräftelsen inom ett dygn, kontakta SSUK på utstallning@ssuk.se. Ange i mailet vilken utställning samt vilken hund du inte fått bekräftelse för.

Vid frågor om din anmälan

Vid frågor om din anmälan, maila SSUK på utstallning@ssuk.se. Ange i mailet vilken utställning samt med registreringsnummer vilken hund din fråga gäller.