Internet inom SKK-organisationen

SKK har arbetat fram dokument som syftar till att hjälpa funktionärer i de ingående klubbarna att använda Internets möjligheter på ett bra sätt. Det är viktigt att styrelser och webbansvariga läser igenom dokumenten.