Kontouppgifter för utställning

Dessa kontouppgifter ska användas endast för inbetalning av avgifter till SSUKs utställningar.

Glöm inte!

Glöm inte att skriva ut i meddelandefältet hundens eller hundarnas fullständiga registreringsnummer och vilken utställning som du betalar för. Annars kanske vi inte kan koppla din inbetalning till din anmälan.

En inbetalning utan tillhörande anmälan är inte en giltig anmälan till en SSUK-utställning, oavsett vilka uppgifter som anges på inbetalningen. Börja alltid med att göra anmälan på det sätt som anges för utställningen!

Betalningar inom Sverige

OBSERVERA att nytt konto gäller från och med 2018!

Bankgiro 204-5185 ska användas för betalningar inom Sverige.

Betalningsmottagare Svenska Spets- och Urhundklubben.

Betalningar från utlandet

För betalningar från utlandet, använd följande kontouppgifter:

IBAN: SE43 9500 0099 6026 0166 4465
BIC: NDEASESS

Betalningsmottagare Svenska Spets- och Urhundklubben.

Om din bank efterfrågar mottagarens adress, ange denna som c/o (care of) kassörens uppgifter. Du hittar dessa på sidan Styrelse.