Utställning SSUK Eskilstuna 2020-03-15

UTSTÄLLNINGEN INSTÄLLD

SSUK har beslutat att ställa in utställningen, enligt direktiv från SKK/CS, i Eskilstuna 15 mars 2020 på grund av den aktuella situationen med coronavirusutbrottet i Sverige.

SSUK har också beslutat att återbetalning av anmälningsavgiften kommer att göras med 100 kronor per anmäld hund.

För att vi ska kunna betala ut pengarna till dig behöver du skicka ett mail till kassor@ssuk.se där följande uppgifter framgår:

- Ditt namn
- Ditt bankkontonummer inklusive clearingnummer (där du vill få pengarna insatta)
- Registreringsnummer på den eller de hundar som du anmält till SSUK Eskilstuna

Ovanstående gäller för samtliga klasser utom avgiftsbefriad veteranklass 10 år och uppåt.

För utställningen i Borås gäller ordinarie anmälningsavgifter, INTE de sänkta avgifterna som kommunicerats tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, SSUK


Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag till reducerad avgift är den 15 februari 2020.

Sista anmälningsdag till full avgift är den 29 februari 2020 klockan 12.00.

Utställningsdag

15 mars 2020

Utställningsplats

Vilsta Sporthall, Eskilstuna

Anmälan

Flera ändringar gäller inom SSUKs utställningsverksamhet från och med utställningsåret 2020. Läs noga igenom sidan Anmälan till SSUKs utställningar.

Anmälan för alla klasser, undantaget veteranklass för hund som senast på utställningsdagen fyller tio år, görs via SKKs tjänst Internetanmälan. Du hittar utställningen under specialklubbsutställningar.

Anmälan till veteranklass för hund som på utställningsdagen är tio år eller äldre (avgiftsbefriad veteranklass) görs via mail. Information om hur anmälan görs finns på sidan Anmälan till SSUKs utställningar.

PM

PM för utställningen kan laddas ner här.

Domare

Med reservation för ändringar.

Åke Cronander

 • Basenji
 • Chow Chow
 • Japansk Spets
 • Keeshond
 • Thai Ridgeback Dog
 • Volpino Italiano

Nina Karlsdotter

 • Akita
 • American Akita
 • Canaan Dog
 • Grosspitz
 • Hokkaido
 • Kai
 • Kleinspitz
 • Korea Jindo Dog
 • Mittelspitz
 • Perro sin Pelo del Peru
 • Pomeranian
 • Shikoku
 • Xoloitzcuintle

Hans-Åke Sperne

 • Eurasier
 • Norsk Buhund
 • Norsk Lundehund
 • Shiba

Anmälningsavgifter

Anmälan till reducerad avgift, senast 15 februari 2020

 • Valpklass 4-6 mån 150 kr/hund inofficiell klass
 • Valpklass 6-9 mån 150 kr/hund inofficiell klass
 • Juniorklass 300 kr/hund
 • Unghundsklass 300 kr/hund
 • Öppenklass 300 kr/hund
 • Championklass 300 kr/hund
 • Veteran upp till 10 år 200 kr/hund
 • Veteran på 10 år eller äldre 0 kr/hund gratis!

Anmälan till full avgift, senast 29 februari 2020

 • Valpklass 4-6 mån 250 kr/hund inofficiell klass
 • Valpklass 6-9 mån 250 kr/hund inofficiell klass
 • Juniorklass 400 kr/hund
 • Unghundsklass 400 kr/hund
 • Öppenklass 400 kr/hund
 • Championklass 400 kr/hund
 • Veteran upp till 10 år 300 kr/hund
 • Veteran på 10 år eller äldre 0 kr/hund gratis!