Bli medlem i SSUK

För att bli medlem i SSUK ansöker du om medlemskap i den SSUK-anslutna rasklubb som arbetar med den ras som du äger eller är intresserad av. På sidan Raser och rasklubbar hittar du en lista över SSUKs raser och vilken rasklubb som arbetar med respektive ras, tillsammans med en länk till rasklubbens hemsida.

Genom att bli medlem i en SSUK-ansluten rasklubb så får du alla rasklubbens medlemsförmåner, samt rätt att delta på alla allmänna aktiviteter som anordnas av SSUK, samt de aktiviteter inom SKK som kräver rasklubbs- eller specialklubbsmedlemskap.

Rasklubbarna rapporterar regelbundet in sina medlemmar till SSUK. Om det behövs så kontaktar vi din rasklubb för att kontrollera att du har ett giltigt medlemskap i rasklubben. Därför måste du ange vilken rasklubb du är medlem i exempelvis när du anmäler dig och din hund till någon av SSUKs utställningar.

Medlemsavgiften i rasklubbarna varierar men ligger normalt på cirka 250-300 kronor per år. Rasklubben betalar en del av din medlemsavgift vidare till SSUK, och du ska alltså inte betala någon medlemsavgift direkt till SSUK. Om du anmäler dig till någon aktivitet som anordnas direkt av SSUK, exempelvis någon av SSUKs utställningar, så ska dock en eventuell anmälningsavgift betalas direkt till SSUK.

Om du har frågor om ditt medlemskap i rasklubben så kontaktar du angiven kontaktperson i eller styrelsen för rasklubben.